Teknik

Teknik

Man skulle kunna säga att innan elen och glödlampans tid, fanns det ingen teknik. Även om man kan kalla all hjälpmedel för teknik är det ändå så att all teknik drivs med el idag och innan detta hade man andra men lite mindre fungerande prylar. 1800-talet är innovationernas och uppfinningarnas århundrade. Det var nämligen då en rad olika prylar började uppkomma och användas i var och vartannat hem. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några av de teknikprylar som uppkommit genom åren. De kommer att presenteras i den ordningsföljd de var skapade.

 

Strömmen och Glödlampan

 

Som vi alla vet var det Tomas Edison som uppfann glödlampan år 1880. Men han skapade däremot inte den elektriska strömmen, det gjorde en man vid namn Michael Faraday år 1831. Han uppfann senare även generatorn och transformatorn som hade stor betydelse för elen. Innan glödlampan fanns, hade man använt stearinljus och fotogenlampor för att lysa upp hemmen. Den elektriska strömmen var redan uppfunnen ungefär 80 år tidigare. i och med att man nu hade ström i husen och offentliga lokaler, gav det upphov till några av de mest populära uppfinningarna som finns kvar än idag.

Telegrafin

Strömmen gav nu utrymme för uppfinnare att ta fram en rad revolutionerande teknisk utrustning såsom telegrafen, telefonen, radion, televisionen och datorn. På datorn kan du exempelvis använda dig av https://www.capcito.com som är en hemsida som du hjälper dig att planera din budget och hålla koll på din ekonomi.

Alla dessa uppfinningar kompletterade varandra och visar hur utvecklingen gick till. Järnvägen var i stort behov utav dessa uppfinningar. Telegrafen var ett sätt för dem att kommunicera med varandra och varna varandra för eventuella faror. Däremot kunde inte denna telegraf nå särskilt långt och dessutom var exempelvis Samuel Morse’s telegraf komplicerad att förstå.

Denna telegraf använde man genom att skicka så kallade morse koder till varandra. I andra änden satt en person med en handbok som skulle försöka översätta dessa koder till ord. Det kunde ta lång tid och var väldigt krävande. Därefter skapade Alexander Graham Bell den första fungerande telefonen år 1870. Denna räckte längre än telegrafen och man kunde prata direkt i en lur med någon på andra sidan, vilket passade mycket bättre för järnvägen. En rad elnät och telefonstolpar sattes upp runt om i världen.

Senare kom även Radion och Televisionen som gjorde att man kunde bland annat höra musik och se rörlig bild. det var mer underhållning än vad telegrafen var. En annan teknisk utrustning som bland annat gör det möjligt för mig att skriva denna artikeln, är datorn. Datorn skapades först som en räknemaskin men den kom så småningom att ha fler funktioner. Idag kan du göra mycket mer på din dator och på din mobiltelefon.

novelblue