Tips som gör ditt hem smartare

Tips som gör ditt hem smartare

Termen smarta hem har du säkert hört en hel del de senaste åren. Det är ett begrepp som används i sammanhanget där ditt hem ska kunna utföra saker på egen hand. Allt för att underlätta vardagen för dig. Men i det breda spektrumet av tekniska innovationer du kan använda i ditt hem finns det ett par vi vill lyfta fram. Där de verkligen kan skapa en säkrare tillvaro för dig.

Automatisk övervakning för vattenläckage

Vattenläckor är varje husägares mardröm. Om de går oupptäckta kan vattenläckor hinna skapa stora skador på fastigheten. Skador som är kostsamma att åtgärda och som ibland innebär att fastigheten behöver stå tom under renoveringen. Idag kan du hitta små sensorer på marknaden som placeras där du har vattenledningar. Exempelvis under vasken och i skåp där vattenledningarna för golvvärmen kommer upp. Dessa sensorer kommer sedan att skicka en notifiering till din telefon om någon indikation på fukt och läckage noteras. Då kan du snabbt ta hand om detta, vilket ofta gör att du kan åtgärda läckaget utan att skador uppstår.

Automatisk brandövervakning

En annan smart funktion som du kan bygga in i dina bostäder är automatisk övervakning. Det finns idag klart smartare brandvarnare än de klassiska som enbart ger ifrån sig ett högt ljud för att väcka alla personer som finns i huset. Du kan idag köpa brandvarnare som känner av värme, luftfuktighet och även koldioxidhalter i fastigheten. Om rökutveckling indikeras, vilket kan betyda att en brand håller på att uppstå, kommer du få en notifiering i din telefon. Då kan du snabbt kalla dit räddningstjänst innan branden hinner ta fart.

Automatisk temperaturövervakning

Den sista funktionen vi tänkte nämna är automatisk temperaturövervakning. Om du exempelvis har ett hus som du bommar igen under vissa säsonger kan det vara så att du vill bibehålla en viss temperatur i fastigheten för att undvika skador på inredning eller liknande. En automatisk temperatursensor som löpande håller koll på temperaturen kan då kopplas på. Om den sjunker under en viss nivå får du en notifiering till telefonen.

novelblue