Hur mobiltelefonen förändrat våra liv

Hur mobiltelefonen förändrat våra liv

Det finns ett tydligt före och efter när det kommer till mobiltelefoner. De som är gamla nog minns hur det var att vara onåbar under stora delar av dygnet och de som växt upp i en värld där all världens information alltid funnits tillgänglig i fickan. Mobiltelefonen har varit en revolution som inneburit att vi förändrat vårt sätt att leva, kommunicera och söka information. Trådlös kommunikation är nu en så integrerad del av vårt vardagsliv att det är svårt att tänka sig att det inte alltid varit såhär.

Mobilanvändningen har från början setts som något positivt som ökar tillgängligheten och möjligheterna att interagera med familj, vänner och bekanta. Samtidigt har den ökande mobilanvändningen lyfts fram som ett problem av både forskningen och av enskilda individer som tycker att mobilen påverkar deras liv negativt. Bland annat för att det gör oss stressade att ständigt vara nåbara och samtidigt dela vår uppmärksamhet mellan verklighet och skärm.

Oberoende av om du precis har köpt ett skal till din s20 ultra eller funderar på att dra ner på mobilanvändingen så finns det många anledningar till varför du ska analysera hur och varför du använder mobilen. Troligtvis kommer digital teknik att integreras allt mer i vår vardag och i och med detta behöver vi hitta nya strategier för hur vi hanterar tekniken så att den inte påverkar oss negativt. Rätt använd är mobilen ett fantastiskt verktyg men när den får oss att må dåligt mister den sina goda kvaliteter. I slutändan handlar det inte så mycket om hur mycket du använder telefonen utan vad du gör när du använder den.

novelblue