Högskoleprovet 2018

Högskoleprovet 2018

Högskoleprovet är ett prov som skrivs två gånger varje år i Sverige. Det är dock inte så att man måste skriva provet för att man ska få gå på högskola, men om betygen inte blivit så bra som man trodde kan det vara en bra idé att skriva provet för att ha ännu en möjlighet att kunna komma in på den utbildning man verkligen vill läsa.

Man bör vara medveten om att det tar ett par timmar att skriva högskoleprovet 2018 och man bör räkna med att hela dagen går åt. Dagen delas upp på ungefär fem olika provtillfällen, och det första brukar börja klockan åtta eller nio på morgonen. Det håller på i ungefär en timme, sedan får man en kortare rast, och så håller man på hela dagen. Man har också en längre lunchrast under dagen då man kan äta medhavd mat, eller gå och köpa något.

Under högskoleprovet är allt mycket strängt. Man måste till exempel ha legitimation, körkort eller pass framme på sin bänk hela tiden och man får aldrig gå ifrån salen utan att meddela provvakten. Toalettbesök kan tillåtas men ofta får man då ha sällskap fram till toalettdörren.

Man får ha med sig vissa saker till provet. Det handlar till exempel om pennor, linjal, pennvässare, och överstrykningspenna. Man får inte lyssna på musik och man får inte heller ha miniräknare eller liknande under provet. Eftersom provpassen är långa rekommenderas det att man har med sig något att äta eller dricka under provet. Detta får man ha på bänken om det tas upp ur väskan innan dess att provet hinner delas ut.

Under provets gång får man inte samtala med sina bänkgrannar och man får heller inte låna suddgummi eller liknande av någon. Om man inte har någon pennvässare finns detta ofta i salen. Många gånger går också provvakter runt och kontrollerar att legitimationer ligger kvar, och de kan ibland bära med sig vässare och suddgummi som man kan låna.

Om man behöver hjälp under provet får man räcka upp handen. Provvakten kan ofta inte ge någon form av konkret hjälp utan endast upprepa instruktioner eller liknande som redan har givits.

Under varje provtillfälle finns chansen att skriva ner de svar man angivit på en slags kladdlapp. Detta för att man sedan ska kunna rätta provet när de rätta svaren kommer ut. Man får ta med sig lappen hem, men detta är det enda papper som får lämna provsalen, förutom de som hafts i väskan eller liknande och som inte använts. Ofta finns kladdpapper och liknande i salen som man kan hämta om man känner att man behöver rita upp eller anteckna något under provets gång. Dessa kan vara mycket bra att ha innan provet delas ut.

novelblue